+48 600 092 252 admin@splywy.eu

Krótka charakterystyka szlaku

Szlak kajakowy rozpoczyna się w miejscowości Lipsk, a kończący u ujścia Biebrzy do Narwi i ma długość bez mała 140 km.

Start

Spływ najwygodniej jest zacząć w miejscowości Lipsk położonej nad Biebrzą w odległości około 31 km od Augustowa, skąd także najlepiej jest dojechać autobusem PKS-u.

Charakterystyka szlaku

Szlak kajakowy na Biebrzy rozpoczyna się 29 km od jej źródeł. Na początku nurt rzeki jest dość bystry. Wokół przy brzegach z rzadka można spotkać osady ludzkie. Biebrza generalnie jest rzeką o charakterze nizinnym, która płynie meandrami, pozostawia za sobą wiele starorzeczy i rozlewisk. Jednocześnie cechuje się szerokim korytem, w którym nurt płynie wyraźnie, ale nie rwąco. Szlak Biebrzą prowadzi aż do Narwi, w której Bierza ma swoje ujście. Ten szlak kajakowy można z powodzeniem polecić wszystkim, którzy kochają dziką przyrodę. Co więcej, płynąc Biebrzą nie sposób ominąć Biebrzańskiego Parku Narodowego, który jest największym obszarem chronionym w Polsce.

Ciekawe miejsca

Podczas spływu szlakiem Biebrzy warto odwiedzić kilka interesujących obiektów, które położone są zaraz przy trasie. Należą do nich:

  • miejscowość Dolistowo, w której znajduje się zabytkowy kościół z atrakcją – dzwonem z końca XVII wieku;
  • wieś Osowiec, w którym znajdziemy potężny system fortyfikacji związanych z istniejącą w tym miejscu swego czasu cesarską twierdzą. Dodatkową atrakcją są siedliska bobrów, które zamieszkały fosę otaczającą twierdzę;
  • Biebrzański Park Narodowy – ostoja dzikiej przyrody, jeden z nielicznych w Europie fragmentów terenu nie zmienionego przez gospodarkę ludzką. Obejmuje on niespełna 60 tys. ha terenów podmokłych i kolejne prawie 67 tys. ha tzw. otuliny parku. W jego skład wchodzą największe i najlepiej zachowane kompleksy torfowisk niskich w Europie Zachodniej i Środkowej. Na tym obszarze można znaleźć niezwykle rzadko spotykane gatunki fauny i flory. Park położony jest wzdłuż rzeki Biebrzy, która w znacznej mierze istnieje w niezmienionym przez człowieka kształcie będąc rzeką o charakterze nizinnym, z licznymi meandrami, starorzeczami, bardzo licznymi rozgałęzieniami, co w konsekwencji prowadzi do stworzenia bardzo podmokłego, torfowo – bagiennego obszaru charakteryzującego się niezwykłym bogactwem różnorodnych okazów pochodzących ze świata roślin i zwierząt. Biebrzański Park Narodowy jest na przykład ostoją łosia, który dzięki tym ostępom przeżył n terenie Rzeczpospolitej II wojnę światową, oraz bobra, wydry, borsuka, lisa, piżmaka, wilka, jeleni czy innych bardziej powszechnie występujących gatunków. Tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego to także raj dla ornitologów – tutaj gniazduje co najmniej 185 gatunków ptaków, a stwierdzono obecność 263 gatunków. Bez wątpienia atrakcją jest orzeł bielik i orzeł przedni, oraz bocian czarny czy puchacz i sowa błotna. Ten obszar z pewnością wszystkich zachwyci pięknymi panoramami oraz niespotykanymi krajobrazami, których koloryt diametralnie zmienia się w zależności od pory roku.